Veelgestelde vragen

Verhuurder Huurder

Ik ben verhuurder

Waarom Onder de Pannen?

Ieder jaar dreigen honderden mensen dakloos te raken. Een deel daarvan komt in aanmerking voor de maatschappelijke opvang, maar een groot deel komt niet in aanmerking omdat ze te zelfredzaam zijn. Voor de mensen die niet voor in aanmerking komen voor maatschappelijke opvang, niet (meer) terecht kunnen bij hun eigen netwerk en nog niet lang genoeg ingeschreven staan bij Woningnet om een nieuwe woning te huren, is Onder de Pannen opgezet. Door deze mensen onder te brengen bij iemand die een kamer over heeft, kan voorkomen worden dat deze groep mensen verder in de problemen komt. Daarnaast biedt het verhuren van een kamer een aanvulling op uitkering of inkomen en in sommige gevallen gezelschap.

De Regenboog Groep werkt in dit project samen met de woningcorporaties en de gemeente waardoor een kamer verhuren via Onder de Pannen mogelijk is zonder dat er gekort wordt op de uitkering en/of toeslagen.

Voor wie?

Onder de Pannen is er voor mensen die recent dakloos zijn geraakt door bijvoorbeeld een scheiding of door verlies van hun baan en daardoor hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen.


Wie komen er als huurders in aanmerking en hoe worden zij gescreend?

Onder de Pannen is er voor mensen die:

1. Recent dakloos zijn geworden door bijvoorbeeld scheiding en/of ontslag.

2. Screening (door GGD) of de huurder in aanmerking komt voor Maatschappelijke Opvang.

3. Niet in hun eigen sociale netwerk terecht kunnen voor een logeerplek.

4. Naar verwachting binnen een jaar hun leven weer redelijk op orde hebben en niet meer afhankelijk zijn van een project als Onder de Pannen.

5. Sociaal vaardig zijn en geen zware (psychische of verslavings-)problemen hebben.

Tijdens een intakegesprek met een coördinator van Onder de Pannen wordt gekeken of de huurder voldoet aan ons profiel. Ook vragen we twee verschillende referenties van bijvoorbeeld een recente werkgever of hulpverlener. 


Aan welke voorwaarden moet ik als verhuurder voldoen?

1. U bent bereid en in de gelegenheid om de kamer voor een jaar te verhuren. Heeft u bijvoorbeeld verhuisplannen of is er gezinsuitbreiding te verwachten dan is het verhuren van een kamer via Onder de Pannen niet mogelijk.

2. U heeft uw eigen leven goed op orde, u bent sociaal ingesteld, staat stevig in uw schoenen en kunt goed aangeven wat u van een huurder verwacht.

3. U gaat akkoord met het feit dat wij bij uw verhuurder (bijv. een woningcoöperatie) toestemming vragen voor deelname van uw woning aan Onder de Pannen.

4. De huurder mag zich bij de Gemeentelijke Basis Administratie in schrijven op uw adres.

5. U heeft minimaal een driekamerwoning (d.w.z. twee of meer slaapkamers). De kamer die u verhuurt is bij voorkeur gemeubileerd. Er staat bv een bed met matras, een bureau of tafel met stoel en een kast. De kamer moet verlicht, verwarmd en gelucht kunnen worden. De huurder mag gebruik maken van douche, toilet en keuken. Hierover worden contractueel afspraken vastgelegd.


Hoe lang blijft iemand bij mij wonen?

De huurder zal maximaal één jaar bij u wonen. Als u de kamer langer dan een jaar wilt verhuren, brengen we u graag in contact met een nieuwe huurder waar u de kamer wederom maximaal één jaar aan kunt verhuren. Mits uw verhuurder (bijv. woningbouwvereniging) akkoord gaat met een vernieuwde deelname.
 

Als ik een kamer over heb en deze zou willen verhuren, wat moet ik dan doen?

1. Als u en de kamer voldoen aan de voorwaarden, kunt u zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en te retourneren aan onderdepannen@deregenboog.org.

Indien u eerst meer informatie wilt, kunt u mailen of bellen naar 020 53 17 600.

2. Wij sturen een verzoek naar uw verhuurder (bijv. een woningcorporatie) om te vragen of uw woning deel mag nemen aan het project Onder de Pannen. Het kan 2 tot 4 weken duren voordat er een akkoord of een afwijzing komt.

3. Zodra wij van uw verhuurder toestemming hebben, nemen we contact met u om een kennismakingsafspraak te maken bij u thuis.

4. Tijdens de kennismaking bij u thuis spreken we met u door welke verwachtingen, voorwaarden en voorkeuren u hebt en of deze aansluiten bij ons project. Ook bekijken we de kamer en eventueel andere ruimtes die door de huurder gebruikt zullen worden. Tevens bespreken we uw financiële situatie en berekenen wij uw (financiële) voordeel.


Mochten wij twijfels hebben of het verhuren van een kamer via Onder de Pannen bij u past, dan zullen wij deze met u bespreken.

 

Ik wil na het kennismakingsgesprek nog steeds mijn kamer verhuren. Hoe gaat het verder?

1. We gaan op basis van de verwachtingen, voorwaarden en voorkeuren die u heeft een huurder zoeken die bij u past. Het kan zijn dat een dergelijke huurder al bij ons bekend is. Indien dat niet het geval is, nemen wij contact op met de organisaties die mogelijke huurders aan ons doorverwijzen.

2. Zodra we iemand geschikt vinden, nemen we contact met u op en geven we een korte beschrijving van de persoon. Indien zowel u als de huurder graag kennis willen maken, plannen we een eerste kennismaking in op kantoor van De Regenboog Groep. Hier kunnen jullie kennis met elkaar maken om te zien of de eerste indruk voldoende is.

3. Indien jullie beiden verder met elkaar willen, vindt de volgende kennismaking plaats bij u thuis, zodat de huurder de kamer en andere ruimtes kan zien.

4. Als jullie nog steeds verder willen met elkaar, is de laatste afspraak weer op kantoor van De Regenboog Groep. Dan gaan we de huurovereenkomst en huisregels ondertekenen.

 

Kan ik ook zelf een huurder aandragen? Ik ken namelijk zelf iemand die dakloos is.

Ja, dat is zeer zeker mogelijk. Als u zelf iemand kent aan wie (buiten tweedegraads familie) u wilt verhuren en diegene voldoet net als u aan de voorwaarden dan kan hij/zij via Onder de Pannen bij u geplaatst worden.
De procedure is verder hetzelfde; we vragen toestemming aan bij de verhuurder. Zodra er toestemming is voor de onderhuur, maken we een afspraak voor kennismaking met u beide bij u thuis.


Is het mogelijk om voor de einddatum van het contract te stoppen met de verhuur?

Het kan natuurlijk gebeuren dat uw situatie verandert of dat je om een andere reden het contract graag wilt opzeggen. U heeft daarbij een opzegtermijn van drie maanden. De huurder heeft een opzegtermijn van één maand.

Mochten er problemen ontstaan tussen u en de huurder, zullen wij proberen te bemiddelen zodat de problemen niet uit de hand lopen en de overeenkomst daarom ontbonden moet worden.

Indien een huurder onverhoopt voor overlast zorgt en u hem of haar zo snel mogelijk uit huis wilt hebben, kan een kort geding opgestart worden. De Regenboog Groep zal u hierbij ondersteunen en de eventuele kosten voor haar rekening nemen.

 

Hoeveel huur ontvang ik en hoeveel hou ik er uiteindelijk aan over?

Voor mensen met een eigen inkomen en mensen met een uitkering anders dan WPI (bijstand) geldt het volgende:

De hoogte van de huur wordt vastgesteld aan de hand van het puntensysteem en kan maximaal 50% van de netto kosten bedragen.

Daarnaast ontvangt u €65,- voor elektra, water, gas, stijgende gemeenteheffingen en het gebruik van uw spullen.

Betaalt u nu gemeenteheffingen voor een éénpersoonshuishouden dan word u aangeslagen voor een meerpersoonshuishouden. Houd rekening met een stijging van het jaarbedrag van €132 (bedragen van 2016).

Krijgt u nu kwijtschelding voor gemeentelijke heffingen dan vervallen deze. Uw lasten stijgen dan met ongeveer €525 (bedragen van 2016) per jaar.

Uw kosten voor gas, licht en water zullen stijgen. Volgens het Nibud moet u uitgaan van €23,- gemiddeld per maand.

Om te berekenen hoe hoog de huur zou kunnen uitvallen:
https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurprijsch...

 

Overig;

Het verhuren van een kamer heeft geen effect op de huur- en zorgtoeslag. U moet wel binnen vijf dagen de Belastingdienst inlichten dat u een onderhuurder in huis heeft genomen.

De huurinkomsten worden niet belast als inkomen zolang de huurinkomsten niet hoger dan  €5.246,- per jaar. (Vastgesteld vrijstellingsbedrag voor 2018).

Het verhuren van een kamer heeft geen effect op uw AOW, WAO/WIA, WW of Wajong-uitkering maar wel op de AIO-aanvulling. Afhankelijk van de hoogte van uw aanvulling zal deze gekort of ingehouden worden.

 

Voor mensen met een WPI-uitkering zijn er twee opties;

1. U neemt een huurder in huis, maar u verdient er niets mee. U mag alleen €65,- houden waar u de stijgende kosten van de gemeenteheffingen en gas, licht en water van kunt betalen. (Uw kwijtschelding voor gemeenteheffingen vervalt als u een huurder en dus inkomsten hebt en u bent iets meer kwijt aan gas, licht en water. Bij elkaar is dit ca €65,-.)

 

Een andere mogelijkheid:

2. U wordt naast verhuurder ook kostgever. Dat betekent dat u er voor zorgt dat er voor uw huurder altijd basis-ingrediënten voor eten en drinken in huis zijn. U hoeft niet voor iemand te koken, maar iemand moet drie maaltijden per dag kunnen maken.
U ontvangt dan per maand totaal €355,- aan inkomsten. Hiervan moet u per maand €65,- reserveren voor gemeenteheffingen (uw vrijstelling vervalt) en voor de stijgende kosten van gas, licht en water.

Ongeveer €150,- bent u kwijt aan boodschappen.
U houdt €140,- per maand over. Dit bedrag mag u naast uw WPI-uitkering houden.

Overig:

Het verhuren van een kamer heeft geen effect op de huur- en zorgtoeslag. U moet wel binnen vijf dagen de Belastingdienst inlichten dat u een onderhuurder in huis hebt genomen.

De huurinkomsten worden niet belast als inkomen zolang de huurinkomsten niet hoger dan  €5.246 per jaar. (Vastgesteld vrijstellingsbedrag voor 2018).

Als u schulden hebt, kan het zijn dat u niet zelf over dit bedrag kunt beschikken, maar dat het naar de schuldeisers gaat. In een persoonlijk gesprek met u kijken we wat voor u van toepassing is.
 

De huurder betaalt de huur en bijkomende bedragen aan De Regenboog Groep. De Regenboog Groep betaalt de huur aan u (verhuurder.) De Regenboog Groep staat dus garant voor het feit dat u de huur ontvangt.

 

Worden er bepaalde samenlevingsafspraken gemaakt?

Er worden afspraken gemaakt over het gebruik van gemeenschappelijke en privéruimtes. Er zal worden gesproken over het ontvangen van bezoek, het luisteren van muziek en het wel of niet roken. Indien nodig kunnen er regels in overleg aan toegevoegd worden.

 

Wat is Kleine schuld, Grote winst?

Mocht u (huur)schulden hebben (maximaal €2.500.-), dan komt u misschien in aanmerking voor het project Kleine schuld, Grote winst. Uw huurschuld wordt dan afbetaald door Onder de Pannen, waarna u maandelijks de huuropbrengst van de kamerverhuur afdraagt en zo uw schuld inloopt. In een persoonlijk gesprek kijken we graag wat voor u mogelijk is.

Tip:

Controleer eerst of je aan alle voorwaarden voldoet om te kunnen huren via Onder de Pannen.

Je vindt ze bovenaan het aanmeldformulier.

Aanmelden

 

Ik ben huurder

Aan welke criteria moet ik voldoen om voor een kamer in aanmerking te komen? 

 

1. U bent sinds kort dakloos geraakt, bijvoorbeeld vanwege een scheiding of verlies van uw baan.

2. U bent rechthebbende en hebt regiobinding met de gemeente waar u een woning zoekt (afgelopen 2 jaar stond u ingeschreven in de desbetreffende gemeente).

3. U heeft geen ernstige psychische en/of verslavingsproblematiek.

4. U wordt gescreend of u in aanmerking komt voor de Maatschappelijke Opvang.

Amsterdam: de Screeningsbalie Bijzondere Doelgroepen op de Jan van Galenstraat 323, ingang B. Dit kan op ma, di, do, vr van 09:30 tot 12:00. Vraag om ‘regiobinding en maatschappelijke opvang’.
Haarlem: De Brede Centrale Toegang (BCT) is het loket voor dak- en thuislozen en zit op de Wilhelminastraat 10 in Haarlem. U kunt hier terecht op alle werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. Vraag om ‘maatschappelijke opvang’. 
Zaanstad: informatie over screening in Zaanstad kunt u telefonisch opvragen bij Onder de Pannen. 
U ontvangt een bewijsstuk voor de Maatschappelijke Opvang. Dit document is een voorwaarde voor deelname aan Onder de Pannen. Voeg het document toe als bijlage bij het aanmeldformulier als u zich in wil schrijven bij Onder de Pannen.

5. U staat ingeschreven bij Woningnet en bij minimaal één site voor kamerverhuur. U bent actief op zoek naar woonruimte.

6. De verwachting is dat u binnen een jaar een project als Onder de Pannen niet meer nodig hebt. Er moet dus binnen afzienbare tijd perspectief zijn op verbetering van uw (financiële) situatie. Dit houdt onder andere in dat eventuele schulden binnen een jaar afgelost moeten kunnen worden.

7. U bent in staat om samen een huishouden te delen. U bent aanspreekbaar op uw gedrag en houdt zich u aan de huisregels.

8. U bent in staat maandelijks huur te betalen.

9. Indien er schulden of andere problematieken spelen, moet u hulp aanvaarden van de maatschappelijke dienstverlening. Een schuldhulpverleningstraject moet gestart zijn voor we u kunnen plaatsen via Onder de Pannen.

10. U bent bereid een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) af te sluiten.

11. Na afloop van de huurperiode bent u verplicht ervoor zorg te dragen dat u wordt uitgeschreven op het adres bij de Gemeentelijke Basis Administratie.
 

Hoe kan ik mij aanmelden voor dit project?

1. Als u voldoet aan bovenstaande criteria, kun u zich uw interesse kenbaar maken voor de huurderslijst met dit formulier.  

Let op: het aantal beschikbare kamers via Onder de Pannen is erg klein.
Helaas kunnen wij daardoor zeer weinig ingeschrevenen aan een kamer helpen.
We raden u aan om binnen uw eigen netwerk te zoeken naar een kamer. Neem direct contact met ons op wanneer u een potentiele huurder hebt gevonden, zodat wij de “Onder de Pannen”-huur constructie in werking kunnen zetten.

2. Op basis van het ingevulde formulier voor de huurderslijst nemen we contact met u op en laten we u weten of we u wel of niet op de huurderslijst kunnen plaatsen. U ontvangt hiervoor een aanmeldingsformulier met het verzoek dit in te vullen en te mailen aan onderdepannen@deregenboog.org of af te geven op de Droogbak 1D in Amsterdam. Vul het formulier zo volledig mogelijk in zodat we alvast een goed beeld van u en uw situatie krijgen en voeg de gevraagde documenten toe.

3. Tijdens het gesprek gaan we verder onderzoeken of u geschikt bent als huurder voor Onder de Pannen. We nemen het project met u door en bespreken uw situatie.

4. U wordt op de huurderslijst geplaatst en afhankelijk van of er een geschikte kamer is, nemen we contact met u op. Houd er rekening mee dat het aantal verhuurders gering is en dat het bovendien afhankelijk is van het matchen van de wensen van de eventuele verhuurder. 

 

Wat gebeurt er als wij u kunnen matchen met een verhuurder van Onder de Pannen? 

1. Als u ingeschreven bent en we kunnen u matchen aan een verhuurder van Onder de Pannen, leggen wij u dit beiden voor. Als jullie beiden enthousiast zijn, plannen we een eerste kennismaking. Deze eerste kennismaking is op het kantoor van De Regenboog Groep. Dit gesprek duurt maximaal een uur en is om te zien of er een klik is. Jullie kunnen beide kijken of je met elkaar in één huis zou kunnen wonen.

2. Na het gesprek is een paar dagen bedenktijd. Als jullie beiden verder wilt met elkaar, is de tweede kennismaking bij de verhuurder thuis. Dan kan de kamer bekeken worden, de huisregels besproken worden en verder met elkaar worden kennisgemaakt.

3. Hierna volgt wederom bedenktijd. Als jullie beiden nog steeds met elkaar verder willen, maken we een afspraak om de huurovereenkomst en de huisregels te ondertekenen.

4. Op het moment dat u weet dat u bij de verhuurder een kamer gaat huren is het belangrijk om de uitkeringsinstantie, zoals UWV, WPI of SVB te informeren over uw nieuwe woonsituatie. Ook moet u zich uiterlijk vijf dagen na ingang van de huurovereenkomst in laten schrijven op uw nieuwe adres bij de Gemeentelijke Basis Administratie.

 

Mag ik ook zelf een verhuurder aandragen?

Ja, zeker. Juist omdat er weinig losse kamers beschikbaar zijn via het project, helpt het enorm als u zelf iemand vindt die een kamer aan u wilt verhuren. Voordeel is verder dat jullie elkaar al kennen waardoor de kennismakingsprocedure versneld kan worden doorlopen. Hieronder staan de voorwaarden waar een verhuurder van Onder de Pannen aan moet voldoen.

 

De verhuurder:

– heeft minimaal een driekamerwoning (dus twee of meer slaapkamers),
– heeft geen meldingen op het adres (overlast, woonfraude, illegale praktijken)
– gaat akkoord dat wij de woningcoöperatie om toestemming vragen,
– is geen 1e of 2e graads familie (dus geen ouders, zus/broer, (ex-)partner, (stief)kinderen.
– staat achter de werkwijze van het project en
– gaat akkoord met en verleent medewerking aan het feit dat u zich op het adres inschrijft.

 

Hoe lang mag ik bij iemand blijven wonen?

U kunt maximaal één jaar bij iemand wonen. U heeft dus maximaal een jaar de tijd om te zorgen voor vervolghuisvesting. We verwachten van u dat u zich hier actief voor inzet. Mocht er sprake zijn van schulden of verstoorde relaties die u wilt herstellen, wordt er van u verwacht dat u zich aanmeldt bij een MaDi (bv via De Regenboog Groep) en ook werkt u actief aan het oplossen van uw problemen.

 

Wat als ik of de verhuurder voor het einde van het contract wil stoppen?

Het huurcontract wordt aangegaan voor maximaal één jaar. Als u dit tussentijds op wilt zeggen bijvoorbeeld omdat u andere huisvesting hebt gevonden, heeft u een opzegtermijn van één maand. De verhuurder heeft een opzegtermijn van drie maanden. Hij kan u dus niet van de ene op de andere dag op straat zetten. Indien u echter voor overlast zorgt, kan een verhuurder u met een kort geding binnen de opzegtermijn uit huis laten plaatsen.

 

Mag ik ook gebruik maken van douche, keuken en woonkamer?

Naast de kamer die u van een verhuurder huurt, mag u ook gebruik maken van het toilet, de douche en de keuken. Samen met de verhuurder maakt u hierover afspraken, bijv. wanneer u hier gebruik van mag maken. Het gebruik van de woonkamer is niet toegestaan tenzij anders afgesproken.

In sommige gevallen bent u naast huurder ook kostganger. Dat betekent dat de verhuurder ervoor zorgt dat er (voor drie maaltijden per dag) basis-ingrediënten in huis zijn.
 

Hoeveel huur betaal ik?

De hoogte van de huur wordt vastgesteld aan de hand van het puntensysteem. Houd rekening met een bedrag rond de €300,-. Daarnaast betaalt u €65,- voor elektra, water, gas, stijgende gemeentebelastingen en het gebruik van inboedel. De huur betaalt u aan De Regenboog Groep d.m.v. een maandelijkse incasso.

Contact

Heb je vragen over Onder de Pannen?

Bel ons: 020 53 17 600
Mail ons: onderdepannen@deregenboog.org
Als u interesse heeft in een kamer kunt u dit via de huurderslijst kenbaar maken.

 

Adres:

Droogbak 1d
1013 GE Amsterdam

Onder de Pannen is een onderdeel van De Regenboog Groep.

Wij volgen het privacyreglement van De Regenboog Groep

De Regenboog Groep